Leveringsvoorwaarden - Retour aanvraag

In aanvulling op de in de leveringsvoorwaarden opgenomen klachtenregeling, hanteert Hatraco een aparte procedure “Retour aanvraag”. In deze procedure is vastgelegd op welke wijze Hatraco omgaat met retour aanvragen van afnemer.

Artikel 1. Verkeerd ontvangen producten

 • 1.1 Verkeerd ontvangen producten, dat wil zeggen producten die niet overeenkomen met de aan Hatraco verstrekte opdracht, welke door een fout van Hatraco naar afnemer zijn verzonden, komen voor retournering in aanmerking.
 • 1.2 Op de website van Hatraco (www.hatraco.com) dient het webformulier “Goederen Retournering” te worden ingevuld. Onder ‘productinformatie’ dient de afnemer aan te geven dat het om een verkeerd ontvangen product gaat. Na ontvangst van het ingevulde formulier zal Hatraco ervoor zorgdragen dat de producten zo snel mogelijk kosteloos worden opgehaald en omgeruild.

Artikel 2. Onjuist bestelde producten

 • 2.1 Indien afnemer verkeerde producten heeft ontvangen als gevolg van een onjuist doorgegeven bestelling, komen deze producten onder bepaalde voorwaarden voor retournering in aanmerking.
 • 2.2 Op de website van Hatraco (www.hatraco.com) dient het webformulier “Goederen Retournering” te worden ingevuld. Onder ‘productinformatie’ dient de afnemer aan te geven dat het om een onjuist besteld product gaat. Na ontvangst van het formulier zal Hatraco de mogelijkheden voor retourname onderzoeken en de afnemer daar zo spoedig mogelijk over berichten. Indien Hatraco schriftelijk aan afnemer bevestigt dat de onjuist bestelde producten voor retournering in aanmerking komen, dan verzendt afnemer de producten op basis van Incoterms 2020 / Delivery Duty Paid (DDP).
 • 2.3 Producten die worden gevraagd ter vervanging van de geretourneerde producten worden altijd gefactureerd ongeacht de status van geretourneerde goederen. Zonder schriftelijke toestemming van Hatraco is verrekening van deze bedragen in geen geval toegestaan. Hierdoor blijven de financiële en logistieke afhandeling parallel lopen.

Artikel 3. Retournering na een proef/veldtest periode

 • 3.1 Op de website van Hatraco (www.hatraco.com) dient het webformulier “Goederen Retournering” te worden ingevuld. Onder ‘productinformatie’ dient de afnemer aan te geven dat het om een retournering na een proef/veldtest periode gaat.
 • 3.2 Afnemer dient hierbij altijd diens Hatraco contactpersoon te vermelden. Indien er specifieke afspraken zijn gemaakt over het testwerk of indien hieromtrent aanvullende informatie beschikbaar is, dient dit eveneens door afnemer in het webformulier te worden vermeld. Tenslotte dient afnemer in het webformulier te vermelden of er een krediet moet worden verstrekt voor de geretourneerde producten. Afnemer dient er rekening mee te houden dat Hatraco een retournameboete van 15% van de totale waarde van de producten in rekening zal brengen.
 • 3.3 In geval van het retourneren van bougies of bougieskabels voeg dan het benodigde bougie-testformulier bij. Deze gegevens zijn van essentieel belang voor analyse- en onderzoeksdoeleinden.

Artikel 4. Regels voor alle vormen van retouren

 • Producten moeten worden geretourneerd DDP (Delivery Duty Paid) Angerlo.
 • Initiële transportkosten naar de klant zijn geen onderdeel van een credit/restitutie.
 • Alle producten tezamen met alle accessoires, handleidingen, overige documenten en de factuur moeten onbeschadigd en verpakt in originele dozen verzonden zijn. In het geval van ontbrekende of onvolledige / beschadigde verpakking zal de genoemde restitutie worden verminderd met 10%.
 • Een credit nota zal worden verstrekt na ontvangst en inspectie van de producten.

Artikel 5. Niet-herbruikbare goederen

Tenzij er sprake is van een gegrond beroep op een garantie, dan wel een door Hatraco gemaakte fout, is het afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan producten te retourneren die verband houden met de productie, vervaardiging of levering van de volgende producten:

 • speciaal gemarkeerde artikelen (door afnemer gespecificeerde kleuren, logo of nummers);
 • producten die niet als standaard worden gekwalificeerd, zoals op maat geproduceerde of vervaardigde items, dan wel items ten behoeve van een specifiek project of specifieke verkoop;
 • non-opslag producten die niet kunnen worden doorverkocht dan wel specifiek bij de fabrikant bestelde producten;
 • producten die door de oorspronkelijke fabrikant worden gedefinieerd als ouderwets/vervallen;
 • Stitt bougies van bepaalde series;
 • Kenco tanks, standaards en onderdelen.

Artikel 6. Retourbeleid bij ontvangst beschadigde pakketten

Verzending van producten door Hatraco geschiedt op basis van Incoterms 2020 / CPT – vracht op rekening. Hatraco is derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beschadigde pakketten en andere zendingen. Het staat de afnemer vrij om voor eigen kosten een transportverzekering af te sluiten. Hatraco is tevens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (retour)zendingen die zijn beschadigd of in beslag genomen als gevolg van problemen met de douane-inklaring.
 

Bronbestand: ALG-D16-v1-NL Procedure retouraanvraag 2021.pdf
Geldig vanaf 01-01-2021
Gecontroleerd: 01-2023