Leveringsvoorwaarden - Garantie aanvraag

Garantietermijnen:

Hatraco: Complete ontstekingspakketten (onstekingsmodule met voorbekabelde bobinerail) – tot 1 jaar na verkoopdatum
Altronic: Gelijkstroom gevoede ontstekingsmodules en digitale instrumenten – tot 3 jaar na verkoopdatum
Altronic: Overige ontstekingsmodules en componenten – tot 2 jaar na verkoopdatum
Tech Development Inc: Luchtstarters, tot 1 jaar vanaf verkoopdatum
Kenco: tot 1 jaar na verkoopdatum
Kineteco: 1 jaar na verkoopdatum

Alle merken: Bougies and bougiekabels: deze onderdelen zijn gegarandeerd vrij van gebreken in de productie of materiaal bij verkoop. Deze producten hebben geen termijn vanwege het onzekere karakter van de toepassing waarin zij zijn geplaatst, waarbij hun normale levensduur sterk kan variëren per toepassing.

Schade als gevolg van fysiek misbruik, blootstelling aan extreme temperaturen of vocht omstandigheden, of verkeerd gebruik valt niet onder deze garantie. 

Garantie voor gerepareerde apparatuur​
Garantie voor gerepareerde apparatuur omvat 6 maanden vanaf het moment van verzending van het item aan de klant. Garantie dekt alleen hardware artikelen.

Voordat u artikelen opstuurt voor garantie of reparatie, volg dan de retourprocedure op onze website voor alle details betreft uw probleem. 

Om in aanmerking te komen voor garantie, gelieve de items te retourneren naar HATRACO, volledig voorzien van alle accessoires, handleidingen, documenten etc., factuur en een afkeurrapport met uitleg van het probleem.

Als uit ons onderzoek blijkt dat de storing werd veroorzaakt door de gebruiker, dienen de kosten van reparatie en verzending door de klant te worden gedragen.

HATRACO biedt reparatieservice na afloop van de garantie, ongeacht hoeveel tijd is verstreken na de aankoop van het artikel. De prijs van de reparaties wordt voor elk geval afzonderlijk bepaald. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de paragraaf "RMA Repair Service".

Garantiebeperkingen​
Garantie kan worden geweigerd indien:

 • Garantieperiode is verstreken *;
 • Regels voor het gebruik werden geschonden;
 • Storingen als gevolg van een ongeval, misbruik, slecht onderhoud of verwaarlozing
 • Standaard identificatiegegevens (artikel- en serienummers) zijn niet aanwezig
 • Ongeautoriseerde wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht aan het artikel;
 • Beschadigingen van het artikel is veroorzaakt door de gebruiker (mechanische, thermische, elektrische etc);
 • Garantie geldt niet voor eventuele ongevallen (brand, vreemde vloeistoffen en elementen blootstelling, elektrische ontladingen, verkeerde voeding, etc.);

Opmerkingen:

 • Garantie geldt niet voor de kosten van de installatie, de kosten van de verwijdering, de kosten van vervoer, gevolgschade of gelijktijdige schade.
 • De enige verplichting  van HATRACO onder deze garantie is, naar eigen inzicht, gratis reparatie, gratis vervanging of een krediet
 • Onderdelen moet worden geretourneerd binnen 30 dagen na het optreden / de datum van de RMA goedkeuring die werd verstrekt aan u na de eerste RMA garantieaanvraag.
 • Garantie geldt niet voor virtuele goederen (logbestanden, kredietpunten, software en activeringen).
 • HATRACO kan niet de correcte werking van besturingssoftware garanderen, tenzij dit direct verband houdt met de meegeleverde hardware, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuiste installatie van de software of het serviceproduct.

* Raadpleeg de tabel met garantietermijnen voor specifieke merken / productlijnen