Vloeistofniveauregeling

Kenco Engineering is een gerenommeerde fabrikant van instrumenten voor niveaubewaking en doorstromingsmeting van vloeistoffen.

Groot geworden met olieniveauregelaars voor industriële compressoren omvat het programma van Kenco inmiddels een brede schare aan peilglazen, olieniveau-regelaars, kalibratiepotten en transparante doorstromingsmeters in allerlei uitvoeringen. Het productgamma van Kenco is breed toepasbaar. Een belangrijk deel is geschikt voor grote machines met bewegende delen waar niveaumeting van smeerolie of koelvloeistof plaats vindt. Naast deze toepassingen in de mechanische industrie zijn er ook producten die bestemd zijn voor de petrochemie. Alle producten van Kenco zijn gecertificeerd volgens de laatste veiligheidsnormen en dragen alle CE certificaten benodigd voor toepassing in Europa.Behalve in de machinebouw en petrochemie kan men Kenco producttoepassingen vinden in de water- en rioolwaterzuiveringsindustrie, farmaceutische industrie, pulp en papierindustrie, energie en luchtvaart.

Instrumentatie in vele uitvoeringen en meetmethoden

Hatraco levert het volledige Kenco programma op de Europese after-market. Dit programma bestaat uit:

Motor en gascompressor uitrusting

 • Olieniveauregelaars
 • Oliedrums
 • Niveauschakelaars
 • Transparante visuele doorstromingsmeters
 • Zichtglazen

Mechanische niveau-regelapparatuur

 • Transparante peilglazen en afsluiters
 • Peilglazen voor explosiegevaarlijke omgeving
 • Peilglazen voor agressieve vloeistoffen

Electronische niveau-regelapparatuur

 • Magnetostrictieve niveau en temperatuurmeters
 • Ultrasone niveauschakelaars
 • Thermische niveauverschil en doorvoermeters

Chemische proces-meetapparatuur

 • Kalibratiepotten
 • Chemische injectors
 • Vloeistofvaten
   

De instrumenten van Kenco worden uitgevoerd in verschillende basismaterialen, afhankelijk van de toepassing, omgeving en het te meten medium. Bekende media waar men meet te maken kan hebben zijn bijvoorbeeld:

 • Olie en koolwaterstoffen
 • Oplosmiddelen
 • Water
 • Zuren
 • Basen
 • Condensaat
 • Zuivere vloeistoffen