Startsystemen voor industriemotoren

Grote industriële motoren kunnen over het algemeen op 3 verschillende manieren worden gestart:

 • Een electrische starter, gekoppeld op de starterkrans of een tandkrans op het vliegwiel
 • Een luchtstarter, eveneens gekoppeld op de starterkrans of een tandkrans op het vliegwiel
 • Een „air in head“ luchtverdeler-startsysteem. Hierbij wordt gecomprimeerde lucht in de juiste volgorde in de cilinderkop geïnjecteerd waardoor de motor in beweging wordt gezet.

Luchtstarters, elektrische starters en verdelerstarter

Al vele jaren is Hatraco officieel distributeur voor TDI Tech Development, de Amerikaanse fabrikant van luchtstarters voor industriële motoren. De hoogwaardige startertechnologie op basis van ontwikkelingen in de vliegtuigindustrie maken dat TDI vandaag de dag de beste luchtstarters ter wereld maakt. TDI airstarters zijn beschikbaar voor zuigermotoren en gasturbines en worden toegepast in verschillende bedrijfssectoren zoals:

 • Olie- en gas
 • Gasturbines
 • Marine
 • Industrie
 • Mijnbouw

Luchtstarters worden in toenemende mate toegepast als gevolg van de volgende specifieke voordelen:

 • Ideaal voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgeving (geen hoge elektrische startstromen, geen vonkgevaar geen risico’s met accu’s)
 • Ideaal voor toepassing op schepen (niet afhankelijk van opgeladen accu’s- meerdere starts mogelijk vanuit compressievat zelfs als stroom is uitgevallen)
 • Voorgeschreven bij bepaalde toepassingen in de scheepvaart uitveiligheidsoverwegingen

Ondertussen blijft de elektrische starter veruit het meest toegepaste apparaat om industriemotoren mee te starten. Recentelijk heeft Hatraco het starterprogramma van Bosch toegevoegd aan het programma. Bosch starters worden veel toegepast door OEM’s en Hatraco brengt de startmotor van Bosch ook naar de after- market in Europa.Hatraco levert ook controlesystemen voor grote integraal-compressoren. Deze omvangrijke motoren komen in Europa niet zo veel meer voor. Het bijzondere is de “samensmelting” van een zuigercompressor en gasmotor in één machine. Hierbij zijn enkele zuigers van de basis-gasmotor afgetakt en worden gebruik als compressorzuigers om (meestal aardgas) op druk te brengen in een pijpleiding. Hierbij draait de motor op hetzelfde medium als dat het verpompt. Bij dergelijke integraalcompressoren vindt men geregeld een “air in head” startsysteem. Dit wordt ook wel een lucht-verdelerstarter genoemd. Hierbij wordt - als ware het een brandstof-injectiesysteem – gecomprimeerde lucht in de cilinderkoppen geperst waardoor de zuigers gaan bewegen en de motor in beweging wordt gezet. Altronic heeft het wat ouderwetse distributie-startsysteem een “facelift” gegeven door het mechanische distributiesysteem dat aan de basis ligt van dit systeem op te waarderen met een elektronische regeling. Meer details zijn te vinden in de sectie van Altronic’s Safe-Air systeem.