Ionisatiepennen voor industriële branders en boilers

Bij veel industriële productieprocessen waarvoor warmte nodig is wordt gebruik gemaakt van ketels. Ketels met aardgas als brandstof hebben een eigen ontstekingssysteem om het proces op te starten.

Net zoals in de gasketel thuis wordt het verbrandingsproces gestart door een vonkje van een speciaal type bougie. Deze bougie, die ook wel ionisatiepen of igniter wordt genoemd is verkrijgbaar bij Hatraco als onderdeel van het programma van Auburn Ignition Products. Hatraco vertegenwoordigt Auburn ionisatiepennen in geheel Europa.
 

Branderbougies in vele maten en uitvoeringen van Auburn

Het Auburn programma bevat een grote diversiteit ontsteekpennen. Er zijn modellen die zijn voorzien van zowel een center-elektrode als een massa-elektrode. Daarnaast zijn er ook ionisatiepennen met uitsluitend een center elektrode. De elektrodelengtes kunnen variëren van enkele centimeters tot meer dan 1 meter. Dit is sterk afhankelijk van de wijze waarop de ionisatiepen in de verbrandingsruimte is gepositioneerd. Soms wordt de igniter door een lange buis geleid. Ook zijn er mechanismes waarbij de pen naar de plaats van ontsteking wordt toe bewogen waarna deze weer wordt teruggetrokken zodra het verbrandingsproces in gang is gezet.