Lastregeling voor parallel geschakelde generatoren

Motor generatorsets met isochrone regeling onderhouden de gevraagde snelheid zeer nauwkeurig.

Als meerdere synchrone generatoren elektrisch parallel zijn geschakeld om het totale gegenereerde vermogen te vergroten is een systeem om de belasting gelijkmatig te verdelen een absolute vereiste.

Zelfs bij de beste generatorregeling zullen kleine frequentieverschillen ontstaan tussen de parallel geschakelde eenheden. Dit zou leiden vermogensvariaties. In dit geval zou één generator set continu proberen de stroomproductie te verhogen, terwijl de andere sets zouden proberen de productie te verlagen. Dit leidt tot een situatie dat de ene generator de andere gaat aandrijven. Een belastingsregeling past continu de snelheidregelinstellingen aan, zodat er geen schommelingen ontstaan binnen het gemiddelde vermogen. De generatoren worden samen gebundeld door synchronisatie van de elektrische draaimomenten. Daarmee gedragen ze zich als waren ze mechanisch aan elkaar gekoppeld.
 

GAC LSM serie load sharing modules

Om de eerder beschreven problemen te voorkomen levert GAC een aantal modules om de generatorlast te verdelen. Deze zogenaamde load sharing modules vormen samen de LSM serie waarbij er verschillende varianten zijn afhankelijk van het soort belastingsregeling en wensen voor bepaalde vermogensbewaking: LSM100, LSM201N, LSM201, LSM672N, LSM672.
 

GAC LAM-100 Belastings-anticipatie module (Load Anticipation Module)

Een bijzondere module is de Belasting Anticipatie (Module Load Anticipation Module). Deze module wordt toegepast als aanvulling op een bestaande generatorregeling. Om de effecten die kortstondige belastingswisselingen op de generatorregeling uitoefenen te verbeteren.Afhankelijk van de motor/generatorkarakteristieken kan hierdoor het aantal verstorende belastingswisselingen met weol 20-40% worden gereduceerd.