Rails met gemonteerde en voorbekabelde bobines

Ontstekingssystemen zijn opgebouwd uit een selectie losse componenten die samen het gehele systeem vormen.

Dit betekent dat de installatie van een dergelijk systeem tijdrovend is in verband met de montage van al die verschillende onderdelen. Hatraco steunt haar klanten door ontstekingssystemen volledig voor te bereiden. We meten de motor van te voren in en aan de hand van de betreffende systeemeisen ontwerpen we een complete bobinerail. Deze wordt vervolgens bij Hatraco samengebouwd en als “plug & play” systeem verscheept naar de klant.Dit proces is in principe niet gebonden aan het type motor of ontstekingssysteem.

Plug & play ontsteking – kenmerken

Hatraco bobinerails zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar: puur als individuele rail, maar ook als compleet ontstekingspakket:

De ontstekingsrail bestaat uit:

 • Montageprofiel
 • Gemonteerde bobines
 • Bekabeling
 • Uitgangskabelboom
 • Montagesteunen
 • Montagemateriaal (bouten, moeren e.d.)

De aanvullende componenten vormen vervolgens het gehele ontstekingssysteem:

 • Elektronische ontstekingsmodule
 • Opnemers
 • Opnemerkabels
 • Verloopkabels
 • Montageplaat ontsteking
 • Triggerschijf
 • Bougies
 • Bougiekabels

Bovenstaande lijst is slechts ter indicatie – afhankelijk van het type ontstekingssysteem en de wensen van de klant kan de lijst afwijken.