Emissiereductie voor industriemotoren

De groeiende aandacht voor het milieu is in vrijwel alle ontwikkelde landen vertaald naar strenge wetgeving voor motor-emissies.

In Nederland en omringende landen worden de emissie-eisen geleidelijk aan strenger en de industrie doet haar uiterste best om technisch aan de eisen te voldoen. Hatraco biedt haar klanten het programma van DCL International. DCL is een toonaangevende fabrikant van roetfilters, katalysatoren, katalytische dempers.

Producten voor een schoner milieu; roetfilters, katalysatoren en dempers

Dieselmotoren staan bekend om hun roetuitstoot. Ook voor industriële motoren wordt hard gewerkt aan schonere oplossingen voor dit probleem. DCL International levert hoogwaardige roetfilters in vele modellen.  Een ander probleem is de uitstoot van broeikasgassen; waar koolstofoxiden (Cox) en stikstofoxiden (NOx) de belangrijksten van zijn. Uitstootreductie van deze verbindingen is al vele jaren een belangrijk gegeven. Hatraco biedt oplossingen via het DCL International programma dat onder meer bestaat uit:

  • Drieweg katalysator
  • Oxidatie katalysator
  • Katalytische geluidsdempers
  • Vervangingselementen
  • Diesel roetfilters
  • Warmte terugwinning
  • SCR systemen (Selective Catalytic Reduction)
  • Siloxaan reiniging uit verontreinigde gasvormige brandstoffen
  • Ontwerp en ontwikkeling

Bij Hatraco kunt u eveneens terecht voor advies op het gebied van EGR (Exhaust Gas Recirculation / Uitlaatgasrecirculatie), reductie van andere vluchtige stoffen (VOC) en brandstofceltechnologie. Met de kennis van DCL biedt Hatraco mogelijkheden voor engineering en ontwikkeling op het gebied van emissie reductie en katalytische producten voor motoren in marine, stationaire, automotive en off-road toepassingen.